Protecția datelor

Stimate partener,

Din data de 25.05.2018, a devenit aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, (GDPR – General Data Protection Regulation).

Iti trimitem mai jos un sumar al modalitatii in care sunt prelucrate datele tale personale de catre Premier Energy Trading S.R.L., astfel incat sa fii informat cu privire la modalitatea de colectare a acestora, felului in care le folosim, daca le dezvaluim mai departe unor terti, precum si pentru a stii care sunt drepturile tale, prin prisma modificarilor legislative.

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL (“DATELE”)?
Datele pe care Premier Energy Trading S.R.L. le prelucreaza sunt:
• datele tale de identificare;
• date de contact, tranzactionale, demografice, georafice;
• date despre situatia economico-financiara;
• colectarea informatiilor completate pe formularele/declaratiile/documentele adresate noua sau cele care rezulta din discutiile pe care le ai cu reprezentantii nostri sau din alte surse.

CE INSEAMNA PRELUCRAREA DE DATE?
Orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra Datelor, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea prin transmitere (inclusiv catre terti), diseminare sau punere la dispozitie in orice alt mod, alaturarea/alinierea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea acestora.

SCOPUL PRELUCRARII
Prelucram Datele:
• in scop contractual (ex: pentru a putea incheia si executa contractul incheiat cu Premier Energy Trading S.R.L. si a-ti putea furniza produsele si serviciile noastre;
• in scop legal (ex: pentru a-ti verifica identitatea si a ne indeplini obligatiile legale in ceea ce priveste cunoasterea clientelei, pentru a comunica informatii autoritatilor in drept sa le solicite, supravegherea video a zonelor de acces);
• pentru exercitarea de catre Premier Energy Trading S.R.L.a unor interese legitime (ex: transmiterea informatiilor catre societati din acelasi grup in scopul supravegherii prudentiale), iar, in masura in care ai fost de acord, in scop de marketing, adica pentru a te tine la curent cu produsele si serviciile noastre pentru ca tu sa poti beneficia de servicii potrivite nevoilor tale.

CARE SUNT CATEGORIILE DE PERSOANE FIZICE ALE CAROR DATE POT FI PRELUCRATE
Datele care sunt prelucrate de catre Premier Energy Trading S.R.L. apartin urmatoarelor categorii de persoane fizice: client si furnizor (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), reprezentantii legali sau conventionali ai clientului sau furnizorului.

PE CE DURATA PRELUCRAM DATELE?
Durata de prelucrarea a Datelor variaza in functie de:
• durata contractului incheiat cu Premier Energy Trading S.R.L.;
• termenele de arhivare;
• perioada pentru care este obligatoriu ca Premier Energy Trading S.R.L. sa pastreze Datele si sa isi apere drepturile sale intr-un litigiu;
• durata pentru care legea impune catre Premier Energy Trading S.R.L. retinerea datelor.

CUI TRANSMITEM DATELE?
In vederea realizarii scopului prelucrarii Datelor, Premier Energy Trading S.R.L. poate transmite Datele unor terte parti, cum ar fi: entitatile care fac parte din grupul Premier Energy Trading S.R.L., notari, banci, avocati, autoritati publice, organe judiciare, instante, furnizori catre care am externalizat diverse servicii, societati de recuperare creante si alte categorii de destinatari, din Romania sau strainatate (Uniunea Europeana / Spatiul Economic European) sau in afara acestora.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
• DREPTUL LA INFORMARE – dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea Datelor de catre Premier Energy Trading S.R.L.;
• DREPTUL DE ACCES LA DATE – dreptul de a obtine de la Premier Energy Trading S.R.L. confirmarea faptului ca Datele sunt sau nu prelucrate de catre acesta;
• DREPTUL LA RECTIFICARE – dreptul de a obtine rectificarea Datelor inexacte, precum si completarea Datelor incomplete;
• DREPTUL LA STERGEREA DATELOR („DREPTUL DE A FI UITAT”) -dreptul de a obtine stergerea Datelor, in situatia in care sunt indeplinite conditiile legale;
• DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII – dreptul de a obtine marcarea Datelor cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora, in situatia in care sunt indeplinite conditiile legale;
• DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR – dreptul de a primi Datele intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste Date sa fie transmise de catre Premier Energy Trading S.R.L., in situatia in care sunt indeplinite conditiile legale;
• DREPTUL LA OPOZITIE – dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca Datele sa faca obiectul unei prelucrari, in situatia in care sunt indeplinite conditiile legale;
• DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE – dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa, persoanele vizate;
• DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTITIEI SAU AUTORITATII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – dreptul de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei Datelor, care au fost incalcate;
• DREPTUL DE RETRAGERE A CONSIMTAMANTULUI – in cazurile in care prelucrarea se bazeaza pe acordul tau, ti-l poti retrage in orice moment. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii fiind in continuare valabila.

Toate aceste drepturi pot sa fie exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul nostru sau la adresa de e-mail office(Replace this parenthesis with the @ sign)premierenergytrading.ro.

Cu stima,
PREMIER ENERGY TRADING S.R.L.